To top
28 פבר

POV

אנחנו מזמנים לעצמנו את מה שאנחנו מקרינים החוצה, ואם נתמקד בצדדים השליליים ונסתובב עם פרצוף תחת ותחושה מעט קורבנית של ״למה זה קורה לי?״ - תהיו בטוחים שהיקום יפעל בהתאם וימשיך להמטיר עליכם...
Continue reading

Are you on the list?